Criar um Site Grátis Fantástico
Mais ne nous délivrez pas du mal regarder en ligne

opisy filmu

Dwie nastoletnie uczennice uczÄ™szczajÄ…ce do szkoĹ‚y zakonnej, Anne (Jeanne Goupil ) i Lore (Catherine Wagener ), intensywnie przeĹĽywajÄ… okres odkrywania swojej cielesnoĹ›ci i seksualnoĹ›ci. WpĹ‚yw na ich postawÄ™ majÄ… dzieĹ‚a dekadenckich twórców. Wspólne wakacje sprzyjajÄ… w zatraceniu siÄ™ w perwersyjnych i masochistycznych praktykach. Dziewczynki deklarujÄ… siÄ™ jako wyznawczynie Szatana, z pomocÄ… Léona (Michel Robin ), opóĹşnionego w rozwoju ogrodnika, odprawiajÄ… czarnÄ… mszÄ™ i parodiujÄ…c drogÄ™ krzyĹĽowÄ…, przysiÄ™gajÄ… czynić samo zĹ‚o. Zaczyna siÄ™ niewinnie - od czytania zakazanych lektur, kĹ‚amstw podczas spowiedzi, podglÄ…dania zakonnic. Z czasem nastolatki idÄ… dalej, aĹĽ do tragicznego w skutkach zdarzenia.